Konflikthantering

Vi styrs av vissa inre behov som vi försöker tillfredsställa. Genom att anpassa mitt beteende tillfredsställer jag mitt behov på olika sätt. Det betyder att antingen jag eller min omgivning får sin vilja igenom. Det leder ofta till en vinna/förlora-situation, och kan utlösa en konflikt.

Kan vi istället komma fram till en gemensam lösning kan vi undvika en konflikt och vi blir båda nöjda genom en vinna/vinna-lösning.

Vi kan genom självinsikt och kunskap om gruppens utveckling förebygga konflikter. Om vi går till botten med den grundläggande orsaken till konflikten och gör en riktig problemanalys kan vi både lösa konflikter och förebygga framtida motsättningar.

Vad är konflikter och hur hanterar jag konflikter? Hur uppstår konflikter och hur kan vi eliminera "konflikthärdar"? Hur hamnar jag i konflikter? Vad är det som hindrar mig att hantera konflikten, vad är jag rädd för?

Vårt sätt att arbeta är att belysa problemet, plocka fram attityder, skapa insikter och hitta lösningarna genom att jobba med rollspel.