Kompetensbryggan

Vi utvecklar och stärker företag och individer inom personlig utveckling, ledarskap, konflikthantering och kommunikation.

Utvecklingsprogrammen utgår från varje individs och företags behov till utveckling.

Programmen sammankopplar krafterna från hjärtat (känslan) och hjärnan (intellektet) till en helhet, personlig utveckling. Vårt mål är att få människor att må bra.

Vi är ett värdegrundsbaserat företag vilket innebär att våra värderingar säger oss vad vi kan förvänta oss av varandra. Det ger också våra kunder en möjlighet att förstå vad vi tycker är viktigt och vad vi står för. Vi utgår alltid från kundens behov.

Flexibilitet är viktigt för oss. Vi kan anpassa utbildningar och utvecklingsplaner beroende på hur gruppen/individen/organisationen förändras. Vi söker hela tiden möjlighet till förändring eftersom det ger oss utmaning att tänka och göra nytt.

Vi tror på att vara modiga, att sikta högt, att utmana, respektera andra och att ha roligt. Vi tror på människans inneboende kapacitet. Vi tror att alla människor har de resurser de behöver. Vi tror på människors frihet att vara unika.

Våra viktigaste värdeord

Ärlighet
Ärlighet är uppriktighet och att stå för löften och utfästelser. Ärlighet är att vara sann mot sig själv och andra.

Djärvhet
Djärvhet innebär att vi tycker om utmaningar. Vi är beredda att ta vissa risker och vi tror att konkurrens är välgörande. Djärvhet innebär också att vi vågar vara sanna och öppna mot oss själva och andra.

Glädje
Glädje står för arbetsglädje i företaget och i samarbetet med andra. Det är en glädje och en stolthet i det vi gör och åstadkommer. Vår strävan är att varje dag skall ge oss och andra människor glädje

Tillit
Tillit är total öppenhet mellan oss i företaget. Vi litar på att vi tar ansvar och att vi alltid gör vårt bästa efter våra förutsättningar. Det innebär också att våra kunder behandlas med öppenhet och att vi bygger upp ett förtroende med våra kunder som inger en känsla av tillit till oss som företag.

Ödmjukhet
Ödmjukhet innebär att vara spontan, rak och tydlig och att lyssna empatiskt på andra, utan värdering eller tolkning

Frihet
Frihet innebär att få ta initiativ och att vara kreativ. Frihet innebär respekt och tolerans för andra människor och deras tankar, kultur och tro. Frihet innebär oberoende och ger oss själva och våra kunder en möjlighet att tänka nytt och pröva nya vägar.